Trung Quốc Robot đánh bóng sàn đa năng Robot cộng tác UR5 Máy chà nhám Cobot để mài chà nhám

Robot đánh bóng sàn đa năng Robot cộng tác UR5 Máy chà nhám Cobot để mài chà nhám

Số trục: 6
Tải trọng tối đa: 5kg
Phạm vi tiếp cận tối đa: 850mm
1