Trung Quốc Cánh tay robot lắp ráp Fanuc CRX-10ia Tải trọng 10Kg Cánh tay robot cộng tác đạt 1249mm

Cánh tay robot lắp ráp Fanuc CRX-10ia Tải trọng 10Kg Cánh tay robot cộng tác đạt 1249mm

tối đa. dung tải: 10kg
Max. tối đa. reach với tới: 1249mm
trục được kiểm soát: 6
1