Trung Quốc Robot tự động hóa công nghiệp cánh tay Onrobot Máy cầm điện 3FG15 cho 6 trục chọn và đặt cho robot YASKAWA

Robot tự động hóa công nghiệp cánh tay Onrobot Máy cầm điện 3FG15 cho 6 trục chọn và đặt cho robot YASKAWA

Cánh tay robot: 6 trục
trọng lượng rô-bốt: 5 kg
lập trình: Dạy phần mềm mặt dây chuyền hoặc PC
Trung Quốc 10kg Trách Nạp Robot Tự động hóa Công nghiệp Bàn tay Robot Máy cầm điện cho 6 trục Chọn và đặt Robot

10kg Trách Nạp Robot Tự động hóa Công nghiệp Bàn tay Robot Máy cầm điện cho 6 trục Chọn và đặt Robot

Cánh tay robot: 6 trục
trọng lượng rô-bốt: 5 kg
lập trình: Dạy phần mềm mặt dây chuyền hoặc PC
Trung Quốc 10kg Trách Nạp Robot Tự động hóa Công nghiệp cánh tay Máy cầm điện cho 6 trục chọn và đặt Robot YASKAWA

10kg Trách Nạp Robot Tự động hóa Công nghiệp cánh tay Máy cầm điện cho 6 trục chọn và đặt Robot YASKAWA

Cánh tay robot: 6 trục
trọng lượng rô-bốt: 5 kg
lập trình: Dạy phần mềm mặt dây chuyền hoặc PC
Trung Quốc 5kg Trách Nạp Robot Tự động hóa Công nghiệp cánh tay Máy cầm điện cho 6 trục Chọn và đặt Robot

5kg Trách Nạp Robot Tự động hóa Công nghiệp cánh tay Máy cầm điện cho 6 trục Chọn và đặt Robot

Cánh tay robot: 6 trục
trọng lượng rô-bốt: 5 kg
lập trình: Dạy phần mềm mặt dây chuyền hoặc PC
Trung Quốc Máy cầm tay robot tự động hóa công nghiệp 3kg Trọng lượng hữu ích cho 6 trục Chọn và đặt robot

Máy cầm tay robot tự động hóa công nghiệp 3kg Trọng lượng hữu ích cho 6 trục Chọn và đặt robot

Cánh tay robot: 6 trục
trọng lượng rô-bốt: 5 kg
lập trình: Dạy phần mềm mặt dây chuyền hoặc PC
Trung Quốc Máy cầm tay robot tự động hóa công nghiệp tải trọng 10kg cho 6 trục chọn và đặt robot

Máy cầm tay robot tự động hóa công nghiệp tải trọng 10kg cho 6 trục chọn và đặt robot

Cánh tay robot: 6 trục
trọng lượng rô-bốt: 5 kg
lập trình: Dạy phần mềm mặt dây chuyền hoặc PC
Trung Quốc 1300mm Reach 8kg Payload UR 10e Cobot với SMC Robot Gripper để chọn và đặt

1300mm Reach 8kg Payload UR 10e Cobot với SMC Robot Gripper để chọn và đặt

Phạm vi chuyển động: 360°
Phương pháp cài đặt: Góc tùy ý
Tính năng: độ cứng cao
Trung Quốc Máy cầm tay robot tự động hóa công nghiệp 10kg Trọng lượng hữu ích cho 6 trục chọn và đặt robot

Máy cầm tay robot tự động hóa công nghiệp 10kg Trọng lượng hữu ích cho 6 trục chọn và đặt robot

Cánh tay robot: 6 trục
trọng lượng rô-bốt: 5 kg
lập trình: Dạy phần mềm mặt dây chuyền hoặc PC
Trung Quốc Máy cầm cánh tay robot SMC 10kg cho robot chọn và đặt 6 trục

Máy cầm cánh tay robot SMC 10kg cho robot chọn và đặt 6 trục

Cánh tay robot: 6 trục
trọng lượng rô-bốt: 5 kg
lập trình: Dạy phần mềm mặt dây chuyền hoặc PC
Trung Quốc Máy cầm cánh tay robot tải trọng 3kg cho robot chọn và đặt 6 trục cộng tác

Máy cầm cánh tay robot tải trọng 3kg cho robot chọn và đặt 6 trục cộng tác

Cánh tay robot: 6 trục
trọng lượng rô-bốt: 5 kg
lập trình: Dạy phần mềm mặt dây chuyền hoặc PC
1 2 3